Tag - tieu chuan giày

Tiêu chuẩn giầy bảo hộ lao động

Để đánh giá chất lượng 1 sản phẩm, người ta thường dùng các tiêu chuẩn làm thước đo. Giầy bảo hộ lao động từ lâu đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong lao động bởi tính an toàn, các tiện ích, hiệu quả của nó mang lại. Với sự phát triển của ngành da giầy bảo hộ, may mặc, người tiêu dùng càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Các mẫu giày trẻ trung, thiết kế hiện đại...

0963536219