Tag - khẩu trang

Tiêu chuẩn khẩu trang lọc bụi

* Tiêu chuẩn khẩu trang lọc bụi - Môi trường ô nhiễm do khói bụi, vi khuẩn dịch bệnh gia tăng. Sức khỏe, tính mạng con người bị đe dọa. - Khẩu  trang lọc bụi N95 và N99 giúp bạn bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa dịch bệnh * Khẩu trang tiêu chuẩn N95 và N99 là gì? - N95 và N99 là tiêu chuẩn để đánh giá khả năng lọc bụi của khẩu trang do Viện sức khỏe và An toàn...

Khẩu trang N95 3M

Khẩu trang N95 3M lọc bụi và phòng chống dịch bệnh - Khẩu trang N95 là khẩu trag dùng trong y tế và bảo hộ lao động cho công nhân. *  Tiêu chuẩn N95 là gì? + N95 là tiêu chuẩn lọc bụi mịn siêu nhỏ 0,3 micron trong không khí và các vi khuẩn gây bệnh có trong môi trường. N95 chỉ được phát huy nếu đeo kín khít toàn bộ khuôn mặt. - Khẩu trang N95 có hai loại: + Khẩu trang...

0963536219